Saran Metsästysseura

Saran Metsästysseura/Historia

Historia

 Saran metsästysseura  perustettiin tammikuun 6. pv vuonna 1983.
 Perustavan kokouksen koollekutsujana oli tuolloin Olavi Viitasaari ja kokoukseen
 osallistui yhteensä 47 henkilöä.
 Yksimielisesti tuolloin kokouksen ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Olavi Viitasaari.